Karayolu Yönetmeliği ve Güvercin taşımacılığı

  • 01/28/2016

  

11 Haziran 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27255

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

 

      

 

     MADDE 40 – (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.

             (2) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.

             (3) Sahipsiz bagaj taşınamaz.

             (4) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.

             (5) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

             (6) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir.

             (7) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.