Güvercinler yollarını nasıl buluyor?

  • 02/03/2016

 

Güvercinlerin uçuş belleklerinin nasıl işlediğini anlamak önemli; çünkü beyin boyutları görece küçük olmasına rağmen yön bulmak konusunda olağanüstü başarılılar.

Posta güvercinleri her defasında hiç şaşırmadan yollarını bulabilmeleriyle ünlüdür. Evcilleştirilmeleri çok eskiye dayanan güvercinler ülkemizde de popüler olan güvercin yarışlarında 1000 kilometreye kadar uçup yollarını hiç kaybetmeden geri dönebiliyor. Bu konudaki başarıları kuşkusuz bellekleri ile de ilgili. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, posta güvercinlerinin rotalarını hatırlamalarında, nasıl bir çevre üzerinden uçtuklarının da etkisi olduğunu gösteriyor. Kentsel ve kırsal bölgeleri birbirinden ayıran sınırlar güvercinlere yön bulmada yardımcı oluyor.

Araştırmacılar 31 güvercini, Oxford'un etrafındaki dört noktadan uçurarak, her biri için ortalama 20 uçuş olmak üzere gözlemlediler. Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, güvercinler üzerinden uçtukları bölge görsel olarak belli bir zorluk düzeyinde olduğunda rotalarını daha kolay ezberleyebiliyor.

Araştırmacılara göre güvercinler, üzerinden uçtuğu yaklaşık 250 metre çapında bir bölgenin görsel özelliklerinden etkileniyor. Eğer bölge bir tarla gibi düz ve monoton veya bir orman gibi, yoğun bir kentsel bölge gibi karmaşık ise, güvencinler rotayı hatırlamakta zorlanıyor. Ancak görece daha belirgin işaretler taşıyan, örneğin çitlerle, ağaçlarla veya binalarla etrafı çevrili açık alanlar gibi, bölgeler hatırlamak için çok daha etkili. Kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki sınırlar da daha iyi hatırlanabiliyor.

Güvercinlerin uçuş belleklerinin nasıl işlediğini anlamak önemli; çünkü beyin boyutları görece küçük olmasına rağmen yön bulmak konusunda olağanüstü başarılılar. Bu nedenle uzun yolları belleklerinde tutmak için oldukça verimli bir yöntem kullandıkları söylenebilir. Posta güvercinleri ise bunların içinde özel bir grup; çünkü uçuş süreleri bir günden kısa ve yabani kuşlara göre salıverildiklerinde geri gelme ihtimalleri çok daha yüksek, dolayısıyla gözlem yapmak için daha elverişliler.Uçtukları bölgenin haritasını nasıl çıkardıkları ile ilgili daha kesin veriler elde edilebilirse, bu veriler şehir planlamada kullanılabilir; örneğin taşıma araçlarının rotaları buna göre düzenlenebilir. Bu sayede belki daha önce sayfalarımıza konu ettiğimiz kötü kazaların önüne geçmek mümkün olur. 

İlgili Makale:

Mann, R. Biology Letters, Ocak 2013.