10. BALKAN YARIŞLARI VE TGF

  • 02/16/2016

10. BALKAN YARIŞLARI VE TGF

TGF başkanı sayın Bilgin Tuncay ile yapmış olduğumuz söyleşiden derlediğimiz ve bizim izlenimlerimizden oluşan bu haberi siz üyelerimizle paylaşmak istedik:

Hepimizin de bildiği üzere 14 Şubat’ta 10. Düzenlenen Balkan Federasyonu yarışmalarında yurtdışından gelen yarışçılar kuşlarını gümrük kapısından geçirememiş ve konuyla alakalı olarak Türkiye Güvercin Federasyonu Valilik , Belediye başkanı, Millet vekilleri ve Gümrük Bölge müdürlüğü ve Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük müdürlüğüyle iletişimlere geçmiş ve sonuçta yabancı ülke yarışçılarının tamamıyla eksikliğinden kaynaklı olarak yurda sokulamayan kuşların yurda sokulması ve ilgili yarışa katılmaları için çaba ve gayret içerisine girmesine rağmen sonuç alınamamıştır. Söz konusu bu tür yarışma ve organizasyonlara katılım için uluslar arası anlaşmalar gereği ve 15481 sayılı bakanlar kurulu kararının ilgili maddelerine istinaden uluslar arası spor ve müsabakalara katılacak ve bu konuda düzenlenecek organizasyonlara katılacaklar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. ATA karnesi de uluslar arası dolaşım belgesidir. TGF bu konuda ilgili makamlara gerekli belgeleri sunmuş ve yetkisi dahilinde gerekli garantörlüğü vermesine rağmen söz konusu yarışçı kuşların ülkelerinde düzenlenmiş Veteriner sağlık sertifikalarının düzenlenmemiş olması tamamıyla gösterilen çabaların sonuç almamasına sebep olmuştur. Söz konusu TGF yönetimi ve başkanı Bilgin Tuncay’ın kanunen yapabilecekleri hiçbir şey kalmamış olup söz konusu kanun ve bakanlar kurulu kararı da bu eksik olan veteriner uygunluk belgesi eksikliğinden dolayı işletilememiştir.

Söz konusu Yarışlarda tema canlı hayvan olunca kesinlikle dünyanın her ülkesinde mevzuatlarında uluslar arası antlaşmalar gereği ilgili ülkede gideceği ülkeye yönelik veteriner sağlık sertifikası düzenlenir taraf olunan ülkeler arasında ATA karnesi düzenlenir. Bu sebeple veteriner sağlık belgesi olmadığından yurda yarışçı güvercinlerin girişi kanunen yasak olduğundan söz konusu organizasyona kanunsuz kuş girişi engellenmiş olmuştur.

Bu sebepledir ki bu aksaklık tamamıyla Federasyonu ve organizasyonu ilgilendirmemesine rağmen kendileri bu konu hakkında çalışmalarda bulunulmuştur.

Aynı zamanda Edirne Posta tüm kadrosuyla mükemmel bir organizasyon gerçekleştirmiş olup bu konuda ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlamışlardır.

Düzenlenen ödül töreninde yabancı yarışçılarda bu konudaki eksikliklerini kabullenmiş bu konu hakkında kabahatleri ve kusurlarını dile getirmişler ve en ufak serzenişte bulunmamışlardır. Çünkü söz konusu uygulama uluslararası ve tüm dünya ülkelerinin uyguladığı bir düzenleme. Organizasyon akşamında İzmir,Manisa,Diyarbakır,Bursa,Eskişehir,Antalya,Urfa,Antep,İstanbul dernekleri Ortak kümes yarışları organizatörleri hazır bulunmuş bu konu hakkında TGF’nin çalışma ve çabalarını izlemiş ve destek olmuşlardır. Bu çabalarından dolayı Federasyonun üye dernek başkanları yöneticileri ve üyeleri teşekkür etmiş TGF tek vücut çalışıyor birlik ve beraberlik içerisinde izlenimi vermişlerdir…

BİR OLMAK BİRLİK OLMAK EN GÜZELİ BİZE ÜLKEMİZ YARIŞÇILIĞININ İHTİYAÇ DUYDUĞU EN GÜZEL VE EN BÜYÜK ÇABADIR. BİR OLALIM BİZ OLALIM…