Su ve Elektrolit Dengesi

  • 07/04/2016

Su ve Elektrolit Dengesi

Uzun mesafe yarışlarında ters gidebilecek çok faktör var. Bunlar arasında su ve elektrolit dengesi belki de en çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında geliyor. Çünkü ilk bakışta kolay gibi gözükse de çoğu zaman en büyük problemlerin kaynağını bu denge oluşturuyor.

Bu problemin çözümünün çok basit olmamasının çeşitli sebepleri var. Öncelikle her yarışçı için bu değerler farklı ve her yarışçıya uyacak tek bir değer bulmak mümkün değil. Genel deneyimlere göre, 4-5 saat uçan kuş için  15-20 ml su  tükettiği bir uçumda, farklı bir kuş 10-15ml su içerek tamamlayanlar olabilir. Tuz değerleri ise su kaybı değerlerinden daha da değişken. Her ikisi de yarışçı kuşun kaç yıldır dayanıklılıkla  yarıştığına, metabolizmasına, ağırlığına, hava sıcaklığına karşı nasıl tepki verdiğine ve daha birçok faktöre bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebiliyor.

Dahası aynı kuşun aynı etapta ve aynı sıcaklıkta kaybettiği su ve elektrolit miktarları da yılın farklı dönemlerinde değişebiliyor. Örneğin vücudun sıcak havaya uyum sağlamadığı Nisan-Mayıs aylarında çok daha fazla su ve tuz kaybederek uçtuğu etabı, Ağustos ve Eylül aylarında, aynı sıcaklıkta ve aynı hızda uçarken daha az su ve tuz kaybederek tamamlayabilir.

Tüm bunlar kuşların vücudunu tanımaya ve verdiği sinyalleri doğru analiz etmeye mecbur kılıyor.

Elektrolit:

Elektrolitler kasların normal şekilde çalışmasında, sindirim sistemi ve vücut fonksiyonlarında rol oynayan sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve klorür gibi suda çözünen iyonlara verilen isimdir. Uzun sureli antrenman ve yarışlarda bu elektrolitler vücuttan atılır.

Tuz eksikliğinin vücutta yarattığı problemler artık her araştırmada net şekilde ortaya konmuş durumda. Bu yüzden özellikle 3-4 saat ve üzeri antrenmanlar ile yarışlarda tuz veya tuzlu besinler almak son derece önemli. Diğer elektrolitlerin vücuttan kaybedilme miktarı daha az olduğu için çeşitli karşıt görüşler ve araştırmalar mevcut. Konuyu dağıtmamak adına bu başka bir yazının konusu olabilir. Ancak bu konu hakkındaki birçok kaynakta elektrolit dendiği zaman kastedilmek istenilenin ilk olarak tuz miktarı olduğunu söylemek çok yanlış olmaz.

 

Sodyum (Na+)

Vücuttaki toplam su miktarını kontrol etmekten sorumludur. Aynı zamanda kan hacmini düzenlemesi , kas ve sinir fonksiyonlarının korunması için önemlidir. Vücuttaki sodyum fazlalığı veya eksikliği halinde uyuşukluk ,ishal,kafa karışıklığı,yorgunluk ve kas spazmları ve beyin fonksiyonlarının kurgular oluşturması.

 

Klorür (Cl-)

Vücudun çeşitli bölümlerindeki sıvı basıncının ve dengesinin korunması için sodyum ile birlikte yakından çalışır. Ayrıca vücuttaki asiditenin korunması ile kan,doku ve organlardaki pozitif iyonların dengelenmesi için hayati önem taşır.

 

Potasyum (K+)

Vücuttaki karbonhidratların parçalanması,doğru büyümesinin sürdürülebilmesi,kalp atışının düzenlenmesi ve kas fonksiyonlarının doğru çalışması için son derece önemlidir.

 

Magnezyum (Mg++)

Vücuttaki 200’ün üzerindeki biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli olan bu elektrolit aynı zamanda DNA ve RNA sentezinde önemli rol oynar. Ayrıca sinir ve kas fonksiyonlarının korunması,bağışıklılık sisteminin güçlenmesi , kalp atışının istikrarının korunması , kan şekerinin stabilize edilmesi ,kemiklerin oluşumunu desteklemek için gereklidir.

 

Kalsiyum (Ca**)

Kemiklerin oluşumu ,sinir uyarılarının iletimi ,kan pıhtılaşması ve kas kasılması için gereklidir. Vücutta bulunan en bol mineraldir.

 

Fosfat (HPO4-)

Fosfat anyonu kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyumla birlikte çalışır. Aynı zamanda hücreler içerisinde enerji üretimi ve doku büyümesi için gereklidir. Hücre zarları ve DNA için önemli bir yapı taşıdır.

 

Bikarbonat (HCO3-)

Vücudun uygun pH seviyesinin korunması için gereklidir.

Sonuç olarak sağlıklı bir yarışçı kuşun elektrolit dengesini takip etmek ve ihtiyacını karşılamak kuşun sağlığı ,direncini ve vücudunun tam anlamıyla çalışmasını sağlayan en önemli faktördür.

Hazırlayan ve sunan: Bülent YILMAZ

 

 

Water and Electrolyte Balance
There are many factors that can go wrong in the long distance race. These include water and electrolyte balance should be perhaps is one of the most attention. Because at first glance it may seem easy when most of this balance constitutes the source of the biggest problems.
There are several reasons why the solution of this problem is very simple. First, these values ​​are not able to find a single value for each racer to suit different and each racer. According to general experience, in an end to end that consume 15-20 ml of water for 4-5 hours flying bird, the bird can be completed in a different 10-15ml drinking water. Salt water is worth more variable loss of value. Both racers racing birds for several years that durability, metabolism, weight, how to react against that, depending on the air temperature and many other factors can vary greatly.
Moreover, the amount of water and electrolytes lost by the same bird in the same place and at the same temperature can vary during different periods of the year. For example, the body loses more water and salt in the end stage of the April-May adapt to hot weather in August and September, at the same temperature and can be completed by losing less water and salt flying at the same speed.
All of them recognize the body of the bird and gave the signal to compel accurate analysis.
Electrolyte:
Electrolytes function normally muscles in the digestive tract and the sodium involved in body functions, potassium, magnesium, calcium, and the name given to water-soluble ions such as chloride. the electrolytes excreted from the body in long-term training and racing.
problems created by the lack of salt in the body is no longer the case set forth clearly in each survey. Therefore, especially for 3-4 hours or more to get training with racing in salt or salty foods is extremely important. The amount of other electrolytes lost from the body of existing research for several opposing views and to be less. This may be another type of issues in order to distribute the subject. But to say about this subject in the desired electrolyte is meant when it is said that the first is the amount of salt in many sources would not be too wrong.
 
Sodium (Na +)
The total amount of water in the body is responsible for checking. Also regulation of blood volume, it is important for the protection of muscle and nerve function. in case of excess or lack of sodium in the body drowsiness, diarrhea, confusion, fatigue and muscle spasms and create fiction of brain function.

Chloride (Cl-)
The fluid pressure in various parts of the body and works closely with sodium to protect the balance. In addition to the protection of acidity in the body, blood, tissues and vital organs for the balance of positive ions.
 
Potassium (K +)
breakdown of carbohydrates in the body, in order to maintain the proper growth, is extremely important for the proper functioning of the regulation and function of the heart muscle.

Magnesium (Mg ++)
This electrolyte also plays an important role in DNA and RNA synthesis necessary for over 200 biochemical reactions in the body. In addition, the protection of nerve and muscle function, strengthen the immunity system, to protect the stability of the heart, to stabilize blood sugar, it is necessary to support the formation of bone.

Calcium (Ca **)
The formation of bone, transmission of nerve impulses is necessary for blood clotting and muscle contraction. most abundant mineral in the body.

Phosphate (HPO4-)
It works with calcium phosphate to strengthen bone anion. It is also necessary for the production of energy in cells and tissue ingrowth. An important building block for cell membranes and DNA.

Bicarbonate (HCO3-)
The body is required for maintenance of proper pH.
As a result, the health of the bird racers to follow a healthy electrolyte balance and meet the needs of the birds, the resistance and the body is the most important factor that is fully operational.
Preparing and serving: Bulent Yilmaz